DRAAMATYÖPAJAT

KOULUILLE JA VARHAISKASVATUKSELLE

Teatteri Aploodi toteuttaa kouluille ja varhaiskasvatukselle draamatyöpajoja, joilla tuetaan lasten tunteiden tunnistamista, osallisuutta, sosiaalisuutta ja itseilmaisua draamapedagogisin menetelmin. Työpajoissa vahvistetaan myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjaajien toiminnallisia työtapoja. Työpajat suunnataan aina kohde- ja ikäryhmän tarpeisiin.

Työpajat tukevat tärkeitä pedagogisen viitekehyksen laaja-alaisen osaamisen taitoja ja on kehitetty uudistunut valtakunnallinen perusopetussuunnitelma, esiopetussuunnitelma sekä varhaiskasvatussuunnitelma (OPS-2016, VASU-2017) huomioiden.

Työpajatyöskentely on draamapedagogian menetelmin toteutettua prosessityöskentelyä. Jokainen työpaja on oma kokonaisuus. Työpajojen teemat valitaan yhdessä ryhmien ohjaajien kanssa. Tunnin kestoiset työpajat toteuttaa koulutettu draamatyöskentelyn ammattilainen. Työpajoihin osallistuvat myös ryhmien omat ohjaajat. Rakenne- ja tuntisuunnitelmat jaetaan etukäteen henkilökunnalle perehdyttäviksi. Työpajoissa käytetään runsaasti erilaisia draaman ja teatterin työtapoja. Työpajoista kerätään palaute sekä ohjaajilta että lapsilta.

OPETTAJIEN PALAUTETTA TYÖPAJOISTA

- Toiminta oli hyvin suunniteltua ja ohjattua.
- Mukava kun harjoitukset oli etukäteen luettavissa ja suunnitelman sai itselle tuleviin omiin draamapajoihin avuksi.
- Sain paljon uusia menetelmiä käytännön työhön aiheista, joita käytiin läpi tuntien aikana.
- Sain työkaluja ryhmän muodostamiseen, harjoituksia joita voimme tehdä jatkossakin.
- Kaikki draamamenetelmät tarpeellisia harjoitteita alakoulussa.
- Draamaopetus ei ole vain leikkiä ja kivaa tekemistä, vaan oikea työkalu itsetuntemukseen ja toisten hyväksymiseen. En muistanut tätä näin konkreettisesti.
- Sain taas muistutuksen draaman tärkeydestä ja ideoita sekä uusia harjoituksia sen toteuttamiseen.
- Olisi mukava joka vuosi saada draaman ammattilainen ohjaamaan draamapajoja kouluille.
- Lisää draamapajatoimintaa kaikille luokka-asteille. Todella tärkeää nykykoulussa!
- Toivottavasti draamatyöpajoja olisi jatkossakin mahdollista saada luokkaan. Erittäin hyvä!

Opettajat ovat kokeneet valtaosaltaan asetettujen tavoitteiden toteutuneen hyvin ja joissakin ryhmissä toteutuneen osittain. Missään ryhmissä ei tavoitteet ole jääneet toteutumatta.

Opettajat toivoivat myös käytetyistä työmenetelmistä itselleen lisäoppia.

LASTEN PALAUTETTA DRAAMATYÖPAJOISTA

- Oli kiva kehua itseä ja muita.
- Tunteiden tekeminen oli kivaa!
- Oli kiva työskennellä ryhmässä
- Tuli parempi ryhmähenki.
- Opin rentoutumaan
- Enemmän aikaa draamaopen olla täällä!

- Luokka koki onnistuneensa työpajoissa ja ryhmätyö parani.

KESKUSTELEMME MIELELLÄMME JUURI TEIDÄN RYHMÄN TARPEISTA JA TAVOITTEISTA JA TUOMME DRAAMAPEDAGOGISEN OSAAMISEMME MIELELLÄMME AVUKSENNE.

Teatteri Aploodi, teatteritaiteen perusoppilaitos Lohjan seudulla
S-posti teatteri.aploodi@gmail.com
Puhelin 044 537 2300